Search

'2014'에 해당되는 글 25건

  1. 2014.12.26 Big Game Making Round#1 배달의 빙고(The Baedal's Bingo Game)

 

 

 

        게임명: 배달의 빙고

제작자: 여정욱 이광휘 임경환 김은결

 

- 게임시연 영상


 


- 게임내용

                                    1조_배달의 빙고.pdf


 
/////